Z KOLOČAVY DO KOLOČAVY…:-)

Vyrazili jsme na zakarpatskou ukrajinu do Koločavy.

Navázali jsme družbu s místní Četnickou stanicí a spoustou hezkých lidiček. Nasbírali jsme nové recepty a pořídili spoustu fotodokumentace. Popili vodku a vyrazili do hor po stopách Nikoly Šuhaje – zbojníka, ze kterého román Ivana Olbrachta udělal legendu…

Koločava