Čím se liší biomaso od konvenčního masa?

Liší se především život zvířat, z nichž biomaso pochází. Aby mohlo být maso certifikováno jako BIO, musí být zvířata chována, krmena, přepravována a porážena podle přesně daných a závazných pravidel, která jsou založená především na dodržování určité etiky vůči zvířatům a která zakazují jakékoliv nehumánní zacházení nebo týrání zvířat. V konvenčním chovu veškerý stres, zejména před porážkou, má velký vliv na kvalitu masa, kdy tzv. stresový hormon způsobuje vodnatost masa. Zvířata chovaná v ekologickém systému hospodaření mají celkově více prostoru pro život. Nepřípustné jsou klecové chovy, trvalé vazné ustájení, roštové a bezstelivové ustájení. Zvířata se mohou volně pohybovat, pást a drbat, nejsou uvazována a mají možnost vzájemného kontaktu. Základem jejich stravy je zelené krmivo (+ čerstvá píce, seno, sláma, siláž a senáž) pocházející z ekofarmy. Zvířata v konvenčních chovech dostávají spolu s krmivem preventivně antibiotika a růstové hormony, které se zprostředkovaně dostávají i do potravin. Ekologický chov vede k zásadně jiné kvalitě masa. Biomaso je pevnější, má výraznější chuť a přirozené mramorování.